Stephanus Sandor de Slavnica

Rod zo žúp Nitra a Trenčín administraci v 'Nastavení stránek'.

Aero Vodochody už asi nekúpi leteckého výrobcu Avioane Craiova

Post scriptum

Motory RR Viper je možné kúpiť z voj. skladov v Rumunsku a bývalej Juhoslávii, aj v súčasnosti sa tu vyrábajú. Pravdepodobne by bolo ekonomicky výhodné skúpiť vyraďované lietadlá L29 od bývalých armád Varšavskej zmluvy, repasovať ich a s motormi RR Viper ponúkať na trhu záujemcom. (Veľká Británia takto obchoduje  zo svojimi typmi vojenských lietadiel).
Silu štátu potvrzuje aj to, že v septembri roku 1938 bolo Rumunské kráľovstvo jediný spojenec Čs.republiky odhodlaný dodržať svoje zmluvné záväzky voči ČSR. Podporu Čs. republike demonštrovali najširšie vrstvy rumunskej spoločnosti, najmä strana agrárnikov (caranov) a ľavicové strany. Divízny generál Vasile Atanasiu v septembri r. 1938 verejne prehlásil, že sa dáva plne k dispozícii Československej vláde.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.