Stephanus Sandor de Slavnica

Rod zo žúp Nitra a Trenčín administraci v 'Nastavení stránek'.

Die Festung Europa hat kein Dach

Bratancom a druhostupňovými synovcami Júlie Ličko boli príslušníci Čs. vojenského letectva vo Francii a následne vo Veľkej Británii (vo vojnových rokoch 1939-45) v službe u RAF Bomber Command - ing. Bernard (Bartolomej, Berco) Buchler narodený v Považskej Bystrici (syn brata matky Júlie Ličko a brat Jána Buchlera), pozemný mechanik u Royal Air Force Volunteer Reserve (predtým dobrovoľník v Španielskej občianskej vojne).

Jozef Politzer, čatár aspirant narodený *17/04/1913 Považská Bystrica – Stupné, Sergeant No 787875, 311 Squdron, palubný operátor – strelec WOP/AG Royal Air Force Volunteer Reserve + 11/041942 čet/R/pplk. Nevrátil sa z nočného náletu na Essen s bombardovacím lietadlom Vickers Wellington KX – 2, 28836, nad cieľom ťažko poškodeným nemeckou paľbou. Lietadlo pri spiatočnom lete havarovalo a celá posádke našla smrť v plameňoch svojho stroja. Pochovaná bola na vojenskom cintoríne Bergen – op – zoom (Holandsko), 31 - A - 11.

Politzer Maximilián, rotný nar.*11/08/1919 Koryčany, Sergeant No 787688 138 Squadron, pilot, Royal Air Force Volunteer Reserve + 10/03/1942 rtn/R/plk. Zahynul v plameňoch pri havárii bombardovacieho lietadla Whitley Mk V., Z9125 po štarte z letiska Stradishall k nočnému operačnému letu. Súčasne zahynuli traja členovia posádky. Spopolnený v krematóriu v Cembridge dňa 14.03.1942. Popol oboch Politzerov bol po vojne prevezený do ČSR. Ich urny sú dnes uložené v sieni padlých bojovníkov v Národnom pamätníku na vrchu Vítkov v Prahe.  

 

Bomber Command RAF, 311 Squadron  Vickers  Wellington B Mk.III.

RAF 138 Squadron Armstrong-Whitworth Whitley Mk.V. 

 

                                                      Večný oheň

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.