Stephanus Sandor de Slavnica

Rod zo žúp Nitra a Trenčín administraci v 'Nastavení stránek'.

Lipovani - Lipoveni

 sú Rusi, staroverci usadení v delte Dunaja v okolí Tulcea už asi 250 rokov. Utiekli pre prenasledovanie ruským cárom pre svoje náboženské presvedčenie. S touto národnostnou menšinou prišiel autor do častého kontaktu pri svojich služobných cestách na Dolný Dunaj. Sú to podľa jeho skúseností  jednoduchí a odolní ľudia žijúci po generácie v ťažkých podmienkach. Často v záujme rýchlejšej plavby svojich člnov sa s nimi priväzovali na protiprúdne, ale aj poprúdne (pre nich nebezpečné hlavne pri priväzovaní) riečne konvoje ČSPD. Pri tej príležitosti ponúkali čistou ruštinou na predaj posádkam lodí svoje úlovky rýb. Autor má osobnú skúsenosť, keď v lete roku 1990 pri plavbe tlačného remorkéra ČSPD

TR Magura, TR Inovec, TR Javorina a TR Šariš   TR Inovec cez Borča kanál v Rumunsku spadol z tlačnej sekcie jeho konvoja Lipovan rybár do vody po epileptickom záchvate. Jeho kolega povedal iba pašol. Posádka lode Inovec ho hľadala, ale bez úspechu. Už nasledovala iba povinnosť veliteľovi konvoja zahlásiť túto smutnú udalosť v najbližšom prístave.

Splendid cats ŤTR Ružin, TR Tatry and TR Šariš      The Lipovan Orthodox Old-Rite Church (or Old-Ritualist Church, Orhodox Old-Rite Church) is Mother of Belokrinitskaya Hierarchy (Estern Orthodox Church) with Jurisdiction all over the world. The head of the Church carries the tittle of Metropolitan of Belo-Krinitsa and All Old Orthodox Christians. His see is in Bila Krynytsya, his residence in Braila, Romania, (current titular :  Metropolitan Leonty sice 24 October 1996).

Lipovans are Russian Old Believers fled Russia in the late XVII early XVIII century in order to escape the persecution faith. The first part of their name derives from an early church leader, (English form) Philip.

Organization

Four  eparchies in Romania:    1.Eparchy of Braila and  Tulcea  2.Eparchy of Slava 3.Eparchy of Bukovina and Moldava 4.Eparchy of North America, Western Europe, Australia, and Georgia of  the former Soviet Union.

Riečna základňa OKW na vlečných člnoch

Terezia Walner 10.10

Povolané jednotky SD zaradené medzi mladých lodníkov  rakúskej (od r.1938 ríšskej) dunajskej pavebnej spoločnosti DDSG nalodili v Rakúsku na  riečny remorkér Terézia Walner. Po priplávaní na dolný tok Dunaja  boli ubytované na vlečných člnoch, kde ich rozmiestnili na príkaz OKW Wehrmacht za účelom stráženia prístavu Gurgiu, rafinérie nafty v Ploesti, nakládky nafty na vlečné tankové plavidlá a zabezpečenie koridorov dopravy nafty pre Nemeckú ríšu.  Vlečné tankové člny najprv kotvili v bulharskom prístave Russe. Až po odchode kráľa Carola II  Rumunského do exilu, poprave riaditeľa SSI Mihaila Moruzova a upevnení moci generála  Antonesca mohli pôsobiť už z člnov zakotvených v rumunských prístavoch.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.