Stephanus Sandor de Slavnica

Rod zo žúp Nitra a Trenčín administraci v 'Nastavení stránek'.

Lipovani - Lipoveni

Riečna základňa OKW na vlečných člnoch

Riečna základňa OKW na vlečných člnoch

Terezia Walner 10.10

Povolané jednotky SD zaradené medzi mladých lodníkov  rakúskej (od r.1938 ríšskej) dunajskej pavebnej spoločnosti DDSG nalodili v Rakúsku na  riečny remorkér Terézia Walner. Po priplávaní na dolný tok Dunaja  boli ubytované na vlečných člnoch, kde ich rozmiestnili na príkaz OKW Wehrmacht za účelom stráženia prístavu Gurgiu, rafinérie nafty v Ploesti, nakládky nafty na vlečné tankové plavidlá a zabezpečenie koridorov dopravy nafty pre Nemeckú ríšu.  Vlečné tankové člny najprv kotvili v bulharskom prístave Russe. Až po odchode kráľa Carola II  Rumunského do exilu, poprave riaditeľa SSI Mihaila Moruzova a upevnení moci generála  Antonesca mohli pôsobiť už z člnov zakotvených v rumunských prístavoch.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.