Stephanus Sandor de Slavnica

Rod zo žúp Nitra a Trenčín administraci v 'Nastavení stránek'.

Dunaj - živiteľ

Motorová tanková loď ČSPD Ondava

Motorová tanková loď ČSPD Ondava

MTL Ondava.JPG

motorová tanková loď mala sesterské loďe - MTL Morava a MTL Štúr. V r. 1944 bola  tanková loď Štúr pri bombardovaní v Bratislave potopená, po oprave preznačená na remorkér a premenovaná na VR Šturec. Autor bol nalodený na Šturci aj Ondave. Boli to  ťažkopádne plavidlá s  nitovaným trupom. Do tankov  im občas presakovala voda.   

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.