Stephanus Sandor de Slavnica

Rod zo žúp Nitra a Trenčín administraci v 'Nastavení stránek'.

Dunaj - živiteľ

TR Magura, TR Inovec, TR Javorina a TR Šariš

TR Magura, TR Inovec, TR Javorina a TR Šariš

Náhradné volno.JPG

Autor bol nalodený aj na remorkéroch TR Inovec a TR Javorina. Do nich boli  lodenicou Oltenita montované dráhové motory Sulzer, pôvodne určené na montáž do lokomotív. Vyrábal ich v licencii rumunský výrobca Rešica. Tieto rýchlobežné motory boli nevhodné na preťažovanie pri rôznych otáčkach. Okrem toho ich blok nebol konštruovaný na to, aby sa  naň prenášalo namáhanie, ktoré malo pri prepočte absorbovať uloženie motora. 

Plavidlá boli francúzsky projekt z päťdesiatych rokov na dolný tok rieky Rýn. Za tejto situácie ČSPD pristúpilo na svoje náklady ku konštrukčným úpravám a výmene hlavných motorov za  lodné motory  Sulzer-Cigielski. Po prestavbe to boli do roku 1989 najefektívnejšie tlačné remorkéry  u ČSPD.

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.