Stephanus Sandor de Slavnica

Rod zo žúp Nitra a Trenčín administraci v 'Nastavení stránek'.

Obsah externých stránok

 

Andreas Ondrejkovics ( Ondrej Ondrejkovič ) Liptovskomarský prepošt,  Spišská kapitula - Paneurópska únia 2005 Kanonický dom titulárneho .. náhrobný kameň ...
Stephanus Sandor de Szlavnicza otec Anny Sandor ...manžel Márie Sandor de Szlavnicza  rod. Marko.  Z vôle Pána Urodzený pán, nobilus, compossesor ... nar. v roku 1802, jeho manželka ... 
Ondrejkovič vo vetre času  Polepšil erb a potvrdil armáles cisár Leopoldus I. pre Liptovskomarského prepošta Andreasa Ondrejkovicz  ( Ondrej Ondrejkovič )...
Gejza Turba  narodený v Bojniciach, alebo vo Veľkých Bieliciach 25.júla 1882. Pracoval na Okresnom súde v Prievidzi, ako oficiál pozemnoknižného oddelenia. Amatérsky sa venoval lavne paleontológii a prehistórii. Zaslúžil sa o archeologický výskum ...
Najmilšia Tatrička v rokoch 1939-54  Druhé motorové...súkromné vozidlo pplk.Aladára Ondrejkovič, zime vždy naštartovalo, len ju bolo treba natočíť kľukou. Benzín bol nekvalitný, tak Tatrička ..Dr.Martin Mičura...Bulharský cár otec Ferdinand Coburg..František Gondor.. 
Dragounský pluk č.8  knížete Václava svatého Pardubice, názov do rozpadu  Rakúsko-Uhorska Montecucolliho dragounský pluk č.13. ..najstaršej vojenskej v monarchii, dôstojníci p.p. kadeti...tradícii ..pokračoval za existencie republiky..
Dragounský pluk č.11  kráľa Carola rumunského .V roku 1937 sa uskutočnila štátna návšteva hlavy štátu Rumunského kráľovstva...kráľovstvo bol jediný spojenec Čs. republiky odhodlaný dodržať zmluvné záväzky ... 
Štefan Ondrejkovič (Stephanus Ondrejkovics). Dňa 28. októbra 1918 Český národný výbor v Prahe vydal zákon o zriadení samostatného Česko-Slovenského štátu. Dňa 30. októbra sa k tomuto vyhláseniu prihlásila aj Slovenská Národná Rada, ktorá ...
Z výročnej správy KČST- odbor "Tekov" Zlaté Moravce z roku 1936 sa dozvedáme, že ...
Kerney Alexander  ...12:34 | ca.on.york.toronto.globe   Wednesday, October 13, 2004 - Page R9 Investor and steelmaker born in Czechoslovakia in 1910....fleeng his homeland after the Communist takeover in 1948,...the escape of his wife,...set up
Compossesor ...21:18 | S. Nezainteresovaný pozorovateľ zo zahraničia, ktorý má aspoň prababičku z druhého kolena pochádzajúcu z územia Uhorska zo záujmom sleduje vývoj na Slovensku, čo sa týka pôdy neznámych vlastníkov. Možnosť ...
Jules Verne  román ,, Matiáš Sandor  -  nový gróf Monte Christo  " ..väčšinu  románov.. Námet  z  tlače,  týždenníkov  a  odborných..  Pri  výbere  tém  svojich románov  sledoval  objednávku. Zaujímal sa o politický život..V pozornosti boli politickí emig. vo Francúzsku ...
O Nás Galéria fotografiií ..Furstin Pauline Metternich  - Sandor de, kapitán Aladár Ondrejkovič  (Ondrejkovics - Sandor de), Linienschiffsleutnant Virgil Sandor de, stotník Alfonz Lošonský, tajomník Bulharského cára František Gondor,  Elisabeth L....   
Juraj Mičura  (výpis z matriky).  Mičura - národný dejateľ...   
Dr.Martin Mičura   Fraštacký, Dr.Markovič atď. Mičura - kresťanský politik, právnik,...
Coneco Výstava..Bratislave...Incheba..dňoch..4.-8.4.2006 u zahra..                  
Eduard Ondrejkovič  - filmografie, biografie, foto, ceny,
Ambrózy de Séden 1  Antónia, *Bágyon 1812; m Károly Ondrejovics (*Tiszabura 1802); G4. Krisztina;                                                               Szerkesztő Recenzesek Mohorovovičić akadémikus ... 
Farnosť Trenčianska Teplá - História farnosti  Samuel Ondrejkovič • 1841–1850 • 
Csúzy HISTÓRIAzískal majetkové podiely barón František  Szluha  .R. 1734 sa  zemepánmi obce Juraj Fekete, Imrich Csúzy a Michal Király, obec Rúbaň (Fyor)..pamäti -  
Dr.František Csúzy, manželka Camila Csúzy rod.Ondrejkovics (Ondrejkovič)...    
ThDr.Karol Kmeťko,  arcibiskup, otec Obv.notár príb. rod.Ondrejkovics, nar.v Dolných  .. marca 1943/ Kmeťko Obežník slovenských biskupov.. 
Veľké Držkovce - história
Násilné prechody cez vojnovú zónu Vukovar  uskutočňovali cez bojovú zónu..  
Gróf Csáky a rodiny spriaznené po ženskej línii Palác rodu spriazneného s rodom...
Paolus Ondrejkovics - Sandor de Szlavnicza ( Pavel Ondrejkovič ) .. narodený v Trenčíne, ..najváženejších a najstarších rodín štátu, otec dôstojník z povolania...
Nitrianska stolica v rokoch 1572-1607  .. podžupani Nitrianskej stolice.(Alispán, Vicekomes..
Notárske stavy Hornej Nitry  a  Móric Salzberger
Dunaj - živiteľ generácií lodníckych rodín. Je opomínané, že 300 rokov do zaveďenia železničnej dopravy bol hlavnou obchodnou cestou medzi...kormidelník Messing ...
 
 
 
 Náš kontakt  : paulus.ondrejkovics@ondrejkovics-sandor.com     
                            ondrejkovics.sandor@zoznam.sk                        

                                                                        

 

Joanes Hunyady

Ján Hunyady.jpg

   Joanes Hunyady ( Ján Hunyady ) porazil  Mehmeda II. pri Belehrade v roku 1456. Jeho potomkovia boli neskôr viacnásobne priamo pokrvne príbuzní s rodom Sandor de Szlavnicza.

Boeclin Arnold

Boklin Arnold.jpg

Boeclin Arnold 1880 Charon a Styx

Styx

Charon.bmp

      Charon. Mrazivý večer koncom mesiaca Október nad prístavom Vukovar.

Externé stránky, obrázky pridelené k nim, nie sú presne zaradené, pracuje sa na tom.
Posledni komentare
01.03.2017 14:06:30: vaše dedra - oficiální stránky - vaše dedra - oficiální stránky.
24.08.2016 12:23:09: www.dedra-katalogy.cz Dedra Aviváž za bezva cenu, Dedra registrace zdarma - Slevy Dedra
22.06.2015 16:54:48: www.oricosmetics.cz Oriflame CZ www.ori-cosmetics.cz Oriflame CZ www.krasa365.cz Oriflame CZ www....
27.04.2015 16:25:18: Vaše vysněné přípravky z přírody www.kosmetika-sleva.cz oriflame. Very Me kolekce od společnosti or...
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.