Stephanus Sandor de Slavnica

Rod zo žúp Nitra a Trenčín administraci v 'Nastavení stránek'.

Panstvo Tematín a Brunovce

Príslušníci rodu v západnej zahraničnej armáde v rokoch 1939 - 45

Ondrejkovič Ján         voj. narodený * 18.09.1916 G - 135  9  Alekšice, okres Hlohovec. Domovská príslušnosť Rišňovce, okres Hlohovec.

Ondrejkovič Jozef  čat. narodený * 22.02.1910 A - 4498  9 Horný Čepeň, okres Hlohovec. Domovská príslušnosť Rišňovce, okres Hlohovec.

Ondrejkovič Michal   voj. narodený * 10.10.1914 G - 136  4  Alekšice, okres Hlohovec. Domovská príslušnosť Rišňovce okres Hlohovec.

Na fronte

barón Mednyánszky.jp

         Bol z oboch manželských strán svojich rodičov (Anna Mária rodená Szirmay  a  Eduard barón Mednyánszky) pokrvný príbuzný s rodom Sandor de Szlavnicza. Rody mali tiež už stáročia nerozdelené spoločné majetky, ako napríklad Brunovce a Tematín. 

Spoločný majetok rodov

Brunovce sandor de s

       Brunovce boli nerozdeleným, v priebehu stáročí vzájomnými sobášmi  previazaným spoločným majetkom rodov Sandor de Szlavnicza, Hunyady, Szirmay, Mednyánszky.

Park kaštieľa

Mednyánszky park.jp

          Tiene spomienok strácajúce sa v hmlách času. Detstvo strávil v Beckove. Z jeho tvorby poznať smútok za nenávratne do minulosti sa prepadajúcou spoločenskou triedou. Najväčšie straty jej spoločenského postavenia zažila Medňanského generácia. Tak to chápu iba jej príslušníci.   

Beckov

nádvorie Beckov.jpg

              Bola to skutočnosť...alebo len sen...

Už iba v mysli

mednyánszky asi Kežm

          Tu bývali magnáti a nepriatelia ľudu ?  Väčšina z nich tvrdo pracovala v rôznych povolaniach. Boli síce spolumajteľmi veľkých poľnohospodárskych majetkov, ale tie boli spravované len niektorými z nich. Napriek tomu nepredávali svoje podiely z viacerých dôvodov. Jeden z najpodstatnejších napríklad bol, že sa nechceli predajom podielov vydeliť  zo širšej rodiny a tým vlastne spochybniť svoju spoločenskú triedu a  oslabiť jej postavenie. Ale aj napriek ich finančným obetiam v prospech nerozdelenia rodových majetkov sa menila hospodárska štruktúra spoločnosti. Na európske trhy vstúpila lacná americká pšenica. Spolu s rozvojom parnej lodnej dopravy a železníc to výrazne poškodilo poľnohospodársku produkciu v Uhorsku. Majitelia pôdy sa ocitli v hospodárskej strate.     

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.