Stephanus Sandor de Slavnica

Rod zo žúp Nitra a Trenčín administraci v 'Nastavení stránek'.

Panstvo Tematín a Brunovce

Na fronte

Na fronte

barón Mednyánszky.jp

         Bol z oboch manželských strán svojich rodičov (Anna Mária rodená Szirmay  a  Eduard barón Mednyánszky) pokrvný príbuzný s rodom Sandor de Szlavnicza. Rody mali tiež už stáročia nerozdelené spoločné majetky, ako napríklad Brunovce a Tematín. 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.