Stephanus Sandor de Slavnica

Rod zo žúp Nitra a Trenčín administraci v 'Nastavení stránek'.

Panstvo Tematín a Brunovce

Už iba v mysli

Už iba v mysli

mednyánszky asi Kežm

          Tu bývali magnáti a nepriatelia ľudu ?  Väčšina z nich tvrdo pracovala v rôznych povolaniach. Boli síce spolumajteľmi veľkých poľnohospodárskych majetkov, ale tie boli spravované len niektorými z nich. Napriek tomu nepredávali svoje podiely z viacerých dôvodov. Jeden z najpodstatnejších napríklad bol, že sa nechceli predajom podielov vydeliť  zo širšej rodiny a tým vlastne spochybniť svoju spoločenskú triedu a  oslabiť jej postavenie. Ale aj napriek ich finančným obetiam v prospech nerozdelenia rodových majetkov sa menila hospodárska štruktúra spoločnosti. Na európske trhy vstúpila lacná americká pšenica. Spolu s rozvojom parnej lodnej dopravy a železníc to výrazne poškodilo poľnohospodársku produkciu v Uhorsku. Majitelia pôdy sa ocitli v hospodárskej strate.     

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.