Stephanus Sandor de Slavnica

Rod zo žúp Nitra a Trenčín administraci v 'Nastavení stránek'.

Rudolf Fraštacký

Řád Tomáše Gariggue Masaryka  in memoriam II. třída, 1991

Podpredseda Sboru povereníkov a povereník Výživy a zásobovania Rudolf Fraštacký  * 1912 + 1988  rodák  z  Turca,  zať  Krajinského  prezidenta  zo starodávneho rodu Dr. Jozefa Országha. Jeho osobnosť a politická činnosť je nedostatočne známa slovenskej verejnosti. Bol mimoriadne nadaný obchodník a  perspektívne mysliaci a konajúci politik. Fraštacký, bývalý agrárnik sa po 14. marci  1939  stal generálny riaditeľ " Cukorspol ", novoutvorenej spoločnosti pre vývoz cukru (kartel sedem slovenských cukrovarov).

         Počas celého obdobia  Slovenského štátu vyvážal cukor do Nemecka a Švajčiarska. Údajne počas päťročného trvania  Slovenskej republiky uložil z týchto ním realizovaných  obchodov v centrálnej banke v Zürichu  okolo  100 000  dolárov.
         Popri funkcii generálneho riaditeľa firmy " Cukrospol " vykonával, koordinoval a riadil ilegálnu činnosť v prospech antihitlerovskej aliancie. V Švajčiarskej konfederácii sa stretával zo svojim  generálnym zástupcom, emigrantom Alexandrom Kerneyom, agentmi Čs. vlády v emigrácii z Londýna, npr. aj s Čs.vyslancom Dr.Jaromírom Kopeckým a jednoznačne aj s agentmi Inteligence Service a CIA.  On prevážal do Švajčiarska tajné mikrofilmy o  slovensko-nemeckom vojnovom hospodárstve, ktoré mu odovzdávali guvernér Národnej banky  prof. Imrich Karvaš
.  
.JUDr. Martin Mičura Tekovsko-nitriansky župan  Dr. Martin Mičura. Spojkou ktorej ich odovzdával bol Alexander Kerney. Fraštacký cez deň mával stretnutia a porady, večer kúpil kyticu červených ruží pre manželku pána vyslanca a šiel na večeru na Slovenské vyslanectvo navštíviť Jozefa Kirchbauma.
Podpredseda štátnej rady v Bratislave v r.1943   Koncom augusta 1944 odišiel do povstania z Bratislavy služobným automobilom Cukrospolu. Po voľbách v roku 1946 bol povereník Výživy a zásobovania a po tzv. " februárovom víťazstve " KSČ emigroval do Kanady, kde sa priatelil  s pánmi Alexandrom Kerneyom a Tomášom Baťom, pôsobiacimi v Toronte. Stal sa najdôležitejším funkcionárom " Rady svobodného Československa ". Fraštacký sa s prehľadom zorientoval v  podnikateľskom prostredí v Kanade. Rýchlo sa stal viacnásobným milionárom a  hlavným donorom nielen celej slovenskej, ale aj českej emigrácie. Ako najváženejší slovenský, ale aj český politik v emigrácii a milionár mal rôzne spojenia na Štátnom departmente USA.

      Oslobodenia Československa a osamostatnenia Slovenska sa skutoční vlastenci páni Alexander Kerney a Rudolf Fraštacký nedožili. Zomreli pred pár rokmi v Kanade, ako tamojšie najváženejšie osobnosti.

Ich kolega vo Zväze vzájomných rolníckych pokladníc bol  Ján Ursíny  *11.10.1896 Rakša †08.01.1972 Rakša, politik, cirkevný hodnostár,  v 30. rokoch 20. storočia sa angažoval v  agrárnom hnutí, poslanec v parlamente I. ČSR. Spolupracovník Dr. Milana Hodžu, v otázkach postavenia  národa sa s jeho čechoslovastickým názorom nestotožňoval.

Organizátor, jeden z iniciátorov Slovenského národného povstania. Po vypuknutí SNP 29. augusta 1944 ako zástupca SNR s Novomeským, účastník delegácie v Londýne na rokovania s Eduardom Benešom a v Moskve. Pred II. svetovou vojnou bol v otázke rozdelenia ČSR v opozícii k ľudákom. Po vojne v roku 1947 ako zakladateľ a podpredseda Demokratickej strany zdiskreditovaný komunistami, zatvorili ho a odsúdili na dlhoročné väzenie. V roku 1953 prepustený, do politického života sa  nezapojil.

Patril k slovenským politikom do polovice 20. storočia, mal analitické a geopolitické cítenie, čo mu umožnilo odhadnúť vývoj politickej situácie v strednej Európe. 

Běhá nám mráz po zádech při vzpomínce na to, že před několika dny, 26. července 2006, byl v severním Afghánistánu zabit člen kanadské české a slovenské komunity Mike Fraštacký, který tam za svoje peníze stavěl školu.

Bol príbuzný rodiny Ondrejkovič prostredníctvom svojho starého otca Krajinského prezidenta Dr. Jozefa Országha a cez rody Ruttkay a Sandor de Slavnica.

Autor srdečne ďakuje pracovníkom Švajčiarskej diplomatickej misie v Bratislave za poskytnutie kópie literatúry v ktorej opisuje konsul Max Grässli svoje pôsobenie v medzi rokmi 1939-45 v Bratislave.
..
 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.