Stephanus Sandor de Slavnica

Rod zo žúp Nitra a Trenčín administraci v 'Nastavení stránek'.

Sandor de Szlavnicza Palace, Ondrejkovics kúria, Ottlýk a pokrvne spriaznených rodov

775 výročie prvej písomnej zmienky. Vznik  kúrie a  kaštieľa rodu Ottlýk nie je presnejšie písomne  doložený. Sídlo v strede obce Horné Ozorovce, na križovatke hlavnej a vedľajšej cesty. Kúriu dal v roku 1693 opevniť a prestavať na malú pevnosť Georgius Ottlýk  *16561730. V roku 1683 sa pridal k Imrichovi Thokoly  neskôr generál u Františka Rákoczy II. Prvá známa písomnosť o obci Horné Ozorovce pochádza z roku 1232. V stredoveku vlastnilo majetok v obci Ozorovce viac zemanských rodín. Boli to rody navzájom spriaznené: Ozorskovci, Poberovci, Švehlovci a v prvom rade Ottlýkovci. Mali majetky v obci Ozorovce už v roku 1492.

          

          Staršie sídlo v strede obce opevnil Georgius (Juraj) Ottlýk. Prestaval ho na malú pevnosť s priekopou, padacím mostom a strážnou vežou.  Okolo roku 1750 sa Ottlýk Joanes (Ján) zosobášil s dcérou Trenčianskej vetvy slávneho rodu Sandor de Szlavnicza. Bola to Urodzená  Bora Sandor de Szlavnicza. Renesančný kaštieľ rodu Ottlýk dostal základ svojej terajšej podoby začiatkom 18.storočia. Bol prestavaný v barokovom duchu. Zo starších budov sa zachovala dvojpodlažná časť s dvoma krídlami v tvare L. Kaštieľ je postavený z kameňov a pálených tehál. Pri prestavbách v 18.storočí bol zamurovaný  vstup, boli vykonané prístavby arkád a vstup so sergamentovým zaklenutím. Na objekte sú tri druhy fasád. Budova je pokrytá manzardovou strechou zo začiatku 20. storočia.

Zápisnica kanonickej vizitácie z roku 1803 uvádza, že vežička kaštieľa je na spadnutie a stav budov je celkovo zlý. Potom sa vystriedali  majitelia (Vavrinec, Serdaheli, Ignác Weis, Žigmund Weis, Ján Horák, Július Kolesár, Dr. Ivan Ottlýk). Niektorí sa snažili kaštieľ opraviť, v roku 1932 bol nanovo zastrešený. Nie všetky zásahy boli úspešné. Devastácia tak pokročila, že v roku 1970 bol  kaštieľ v neobývateľnom stave. Pri úpravách komunikácií bola zbúraná 14 metrov vzdialená zvonica a areál utrpel.

Kaštieľ nadobudol štát, postupne začal s opravami. Objekt je v súčasnosti prenajatý. Plánovalo sa premeniť kaštieľ na múzeum mesta Bánovce nad Bebravou s tým, že v blízkom okolí by bola zriadená oddychová zóna s parkom a fontánou.

Prekvapením bolo rozhodnutie Bánovského parlamentu, že kaštieľ Ottlýk sa predá za 2,5 milióna Sk. Kaštieľ sa nachádza na k.ú. Horné Ozorovce  parc.č.181.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.