Stephanus Sandor de Slavnica

Rod zo žúp Nitra a Trenčín administraci v 'Nastavení stránek'.

Správcovská spoločnosť VSD. s.r.o. Trebišovská 3, 821 02 Bratislava - Ružinov

okrem iného spravuje bytový dom na Čiliskej ulici v Bratislave. Správu tohoto domu prevzala menovaná spoločnosť od STAVEBNÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA BRATISLAVA II, Strojnícka 8, 827 01 Bratislava. Autor, napriek občasným problémom bol s prácou tohoto družstva viac menej spokojný. V jeho dome vždy bol perfektný poriadok a hlavne čisto. To sa samozrejme vzťahuje aj na okolie domu. Žiaľ, už iba bolo poznať, že o poriadok a vzťahy s Bytovým družstvom sa staral bývalý dôstojník ČSĽA  plk. M. z manželkou.  Pre nedorozumenia (podľa písomného vyjadrenia Stavebného bytového družstva závažným spôsobom porušovali práva ostatných vlastníkov bytov) s niektorými  údajnými zástupcami vlastníkov bytov  predmetného  domu  družstvo na Strojníckej  ulici zmluvu o správe vypovedalo.

Nastal problém s výberom nového správcu. Niektorí vlastníci bytov (napriek občasnej nespokojnosti z doterajším správcom) predpokladali, že zmena správcu za daných právnych pomerov vec nevyrieši, ale môže správu domu ešte viac zneprehľadniť. V skutočnosti sa to potvrdilo. Práve osoba, ktorá zapríčinila že Stavebné bytové družstvo zmluvu o správe vlastníkom predmetného domu vypovedalo sa sama vymenovala za

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.