Stephanus Sandor de Slavnica

Rod zo žúp Nitra a Trenčín administraci v 'Nastavení stránek'.

Trinásť článkov zmluvy

              Povinná úcta k božím zákonom

 

 

                                                                                       

Vysoké stavy sa hlásili k viere a svojej spoločenskej vrstve aj prostredníctvom používania čísla 13 pre označenie vlastných domov, budov úradov a inštitúcií jej preukazovali povinnú úctu. Niektoré rody ho zakomponovali do svojich rodinných listín a rôznych zmlúv.

Popisné číslo 13 mal donedávna  Kňažský seminár, Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského na Kapitulskej ulici č.13 v Bratislave, Židovská synagóga na Hajdukovej ulici č.13 v Bratislave, Najvyšší súd Slovenskej republiky na Župnom námestí č.13 v Bratislave, Esterházyho palác na Panskej ulici č.13 v Bratislave, bývalý Uhorský snem, teraz Univerzitná knižnica na Ventúrskej ulici č.13 v Bratislave, Cirkevný súd č.13 v  Spišskej kapitule. Označovali ním aj vojenské jednotky.

Naopak za bývalého režimu prideľovali potomkom týchto rodov represívne zložky štátnych orgánov z celkom iného dôvodu dokonca aj telefónne číslo, ktoré ho malo obsiahnuté. Na zváženie každému súdnemu je telefónne číslo otca autora končiace číslom 13 a jeho byt č.13. Obdobné platí pre údaje v telefónnom zozname  pred rokom 1989 pre rodiny Turba a Balažovič.

 

1. Boh je stvoriteľ a riadi všetko stvorenie.

2. Boh je jediný; jeho bytie nie je ohraničené časom.

3. Boh je netelesný.

4. Boh je prvý a posledný.

5. Modliť sa možno jedine k Bohu.

6. Boh sa zjavuje ľudom, slová prorokov sú pravdivé.

7. Mojžiš je najväčší z prorokov.

8. Mojžiš získal celú Tóru - tak ako ju máme dnes - na Sinaji od Boha.

9. Tóra nikdy nebude pozmenená ani nahradená iným nariadením.

10. Boh pozná myšlienky a skutky všetkých ľudí.

11. Boh je nanajvýš spravodlivý: odmeňuje tých, ktorí dodržiavajú jeho

 prikázania a trestá

tých, ktorí ich prestupujú.

12. Raz sa nepochybne uskutoční príchod Mesiáša.

13. Mŕtvi budú vzkriesení.

*13.Máj 1717 Wien  †29. Nov.1780 Wien

                                             

                                                                        

mali vo svojej dobe nezastupiteľnú úlohu v štátnej správe. O všetkých obecných záležitostiach rozhodoval Obvodný notár.  Bol pre obec dôležitou osobnosťou. 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.