Stephanus Sandor de Slavnica

Rod zo žúp Nitra a Trenčín administraci v 'Nastavení stránek'.

Rodokmeň rodu Ondrejkovics-Sandor de Szlavnicza

                             

Valentinus Ondrejkovics, dôstojný pán Mikuláš Ondrejkovič, farár v mestečku Dechtice v rokoch 1686 - 88, Martin František Martinkovič, dechtický farár v rokoch 1674 - 1682, teologické štúdia dokončil v roku pána 1652. V tom istom roku sa stal farárom v Malých Topolčanoch, kde v roku pána 1657 vykonal kanonickú vizitáciu Andreas Szily (pokrvne prepojený s rodom Ondrejkovics). V zápisnici o ňom uviedol, že má 31 rokov a na fare pôsobí päť rokov. 24.apríla 1663 sa stal farárom v Hlohovci, 14.marca 1672 sa stal v Nemeckej Ľupči (Partizánskej) prvým katolíckym farárom po vypovedaní do exilu evanjelického seniora Šimona Frívaldskeho, realizovanom prepoštom Jurajom Barsónym, ktorý evanjelikom odňal dva kostoly: jeden na hlavnom námestí, druhý na predmestí. Odtiaľ bol ustanovený za katolíckeho farára v Dechticiach. Biskup Szily János  inicioval významné cirkevné stavby (1735 - 1779) a založil v Szombathely gymnázium Sv.Norberta.

 Zsombathely
Major Szily Anton, (nositeľ Military Maria Theresia order) RK, 73. bis 86. Promotion in dem Jahren 1809-1810. Liptovskomarský titulárny prepošt
Andreas Ondrejkovicz.
Ján (Joanes) Ondrejkovics  cirkevný sudca v roku pána 1870. Michael Ondrejkovics Obernotär (Hlavný notár) Saint Georgien (Svätý Jur).

Illustrissimus Dominus Stephanus Sandor de Szlavnicza Compossesor jeho manželka  bola Mária Sandor de Szlavnicza (rodená Marko), ich dcéra bola Domina Illustrissima  Anna Mária Sandor de Szlavnicza (Ondrejkovics), svedkovia na ich sobáši v Dolných Držkovciach boli Urodzení páni, pokrvná rodina rodu Sandor de Szlavnicza compossesor Carolus Vály a Josephus Schurmann - Verejný sudca. Krstní rodičia Anny Sandor de Szlavnicza boli Caroline Pirott a compossesor Josephus Mihalovics, Casimirus Horváth (jeho manželka bola z rodu Marko), Petrus Ondrejkovics jeho manželka bola Antonia Ondrejkovics rodená Zsittnyan (Žitňanová) ich syn bol Obvodný notár Stephanus Ondrejkovics, svedkovia boli Julius Némethy, Antonius (Anton) Zsittnyan. Obvodný notár Stephanus Ondrejkovics (v obvodoch Dolné Držkovce a Šimonovany) a jeho manželka Anna Ondrejkovics rodená Sandor de Szlavnicza mali deti učiteľ správca Stephanus Ondrejkovics (Ondrejkovič Stefan)  * Dolné DržkovceBratislava,

 Hlavný slúžny Topolčany   Okresný náčelník Dr. Aladár I. Ondrejkovič * Dolné Držkovce 1889 †Bratislava 1964, (Hlavný slúžny Topolčany, Okresný náčelník Považská Bystrica, Prešov, Zlaté Moravce, Bratislava - Mesto, Bratislava - Vidiek, po roku 1946 bol  až do odchodu Policajný trestný sudca v Bratislave), Obvodný notár Vojtech Ondrejkovič *02.02.1898 Dolné Držkovce, Jozef Ondrejkovics, Ladislav Ondrejkovič, Mária Turba rodená Ondrejkovics jej manžel 

Štefan Turba   Štefan (Stephanus) Turba bol vysoký úradník pôšt a mešťanosta v Bratislave, Anna Ondrejkovics vydatá Mičura, jej manžel bol Rudolf Mičura Obvodný notár v Dlhom Poli a ich dcéra bola Melánia Mičura, Elizabeth Ondrejkovics, Antonia Ondrejkovics, Jan Ondrejkovics, Lenka Ondrejkovics, Božka Ondrejkovics.

Michael Turba bol Obvodný notár Prievidza a Bojnice, jeho manželka bola Pauline Turba rodená Balazsovics de ich zať bol učiteľ správca (Čierna Lehota, Lednické Rovné a Trebatice) Stefan (Stephanus, István) Ondrejkovics (Ondrejkovič) * 1882, 1954 jeho manželka bola Maria Ondrejkovič rodená Turba *1885, 1964, Okresný náčelník Dr. Aladár I. Ondrejkovič (Ondrejkovics). Deti učiteľa správcu boli 2. prokurista firmy Thonett brilantný obchodník a neskôr riaditeľ nabytkárskych závodov v Bratislave Tibor Ondrejkovič *1911, jeho manželka bola Piroška Ondrejkovič rodená Elefanty, 3. Edita Ondrejkovič jej manžel bol Andrej Vrbacký narodený 16.04.1908  v USA Bedford, profesor, redaktor, prekladateľ a diplomat (kultúrny ataché Beograd v rokoch 1945-49), 4. Magda Ondrejkovič jej manžel bol ing. Karol Suchánek I. (Správca Tatranských Liečebných ústavov),  1. pplk Aladár II. Ondrejkovič (Ondrejkovics-Sandor de, ( jeho právny zástupca a rodinný priateľ JUDr. Valentini pochádzal z rodiny VALENTINI  Konstantin RK 187. Promotion vom 10.06.1921 nositeľ Military Maria Theresia Order ) *1909, 2001, jeho manželka Elizabeth (Alžbeta) Ondrejkovics rodená Ličko, ich deti 1. ing.Tanja Hofmann rodená Ondrejkovics *1945, 2. Paolus Ondrejkovics *1946, 3. Eva Svarinsk. rodená Ondrejkovics *1949, 4. Boris (krstné meno obdržal po príbuznom cez rod Koháry bulharskom cárovi Borisovi) Ondrejkovics *1954. Okresný náčelník Dr.Aladár I. Ondrejkovič a jeho manželka

Torok de Ordod  Anna Ondrejkovič rodená Torok (Torok Johann Andreas Freiherr RK Oberst 5.Promotion 23.01.1760 nositeľ Maria Theresia Order), mali dcéry 1. Lady Gizela Ondrejkovič, jej manžel bol Alexander Kerney (president Thyssen Stahlunion of Canada) a 2. Lady Camila Ondrejkovič, jej manžel bol Dr.František Csúzy de (Chuz). Tibor Ondrejkovics jeho manželka bola Piroška Ondrejkovics rodená Elefanty de (z jej rodiny bol dvorský kancelár a knínsky biskup Blasius Jaklin de Elefanty 1690 - 1696), ich deti  Peter Ondrejkovič II a Judita Ondrejkovič.  Edita Vrbacká rodená Ondrejkovics  jej manžel bol redaktor Andrej Vrbacký narod. *16.04.1908 Washington, ich deti  nebohý  Dušan Vrbacký  a Miriam Vrbacká vydatá Šišoláková. Magda Suchánek rodená Ondrejkovics, jej manžel bol ing.Karol Suchánek - správca Tatranských liečebných ústavov, ich synovia sú Karol Suchánek II., ing. Boris (krstné meno obdržal po príbuznom cez rod Koháry bulharskom cárovi Borisovi) Suchánek a Dalibor Suchánek. 

Kassai Bechich N. synovia Bechich Tamás 1456 a Gyorgy I. 1456. Bechich Tamás jeho synovia Miklós (Mikuláš) I. 1456, Adalbert 1472, Jakab ( Jakobeus, Jakub ), János (Ján), Sandrin kitol a Sandor ecsaládnév. Sandrin jeho syn Márton 1517 Sandor de Szlavnicza jeho manželka Chlevenszky Ilona a ich deti János II. (Ján, Joanes) Sandor de Szlavnicza 1552, Miklós II. (Mikuláš) Sandor de Szlavnicza, Borbála Sandor de Szlavnicza 1540, Gaspár (Casparus, Gasparus)   Sandor de Szlavnicza I. 1556 (trenčiansky vicežupan, vicecomes, trencsini alispán) Margit Sandor de 1564. János (Ján) Sandor de Szlavnicza II. 1552 jeho 1.manželka Koloni Sólyom Kata (Katarína). 2.manželka Apponyi Kata (Dvorský kancelár Apponyi Juraj 1847-1848) ich deti boli István I. (Stephanus, Stefan) Sandor de Szlavnicza 1570 a László I. ( Ladislav, Ladislaus) Sandor de Szlavnicza. I.István (Stephanus, Stefan) Sandor de Szlavnicza 1570 jeho manželka Rakolubszky Kata ich deti Margit Sandor de jej 1.manžel Rajcsányi Gyorgy ( Juraj ), 2.manžel Gyepes Farkas. Erzse Sandor de jej manžel Boldisz Rajcsányi, Zsófia Sandor de jej manžel bol Rajcsányi Pál ( Paolus, Pavel ), Anna Sandor de jej manžel bol Simonyi Mózses ( Mojžiš ). II. Miklós Sándor de Szlavnicza manželka Sóky Anna ich deti  Menyhért I. a Miklós III. (Mikuláš). Miklós Sandor de Szlavnicza III., jeho manželka Chomory Sára ich deti boli Adalbert Sandor de III., László III., Gaspár (Gasparus) I., János (Ján) Sandor de Szlavnicza II. 1552, jeho 1.manželka Koloni Sólyom Kata. 2.manželka Apponyi Kata ich deti István (Stephanus, Stefan) Sandor de Szlavnicza I. 1570 a László Sandor de Szlavnicza I., jeho manželka Tokos-Ujfalussy Erzse ich deti boli János Sandor de Szlavnicza III. alnádor 1616, jeho manželka Aranyady Dora, Adalbert Sandor de Szlavnicza II., Ggyorgy Sandor de Szlavnicza II., ( manželka Motecsiczky Anna ), Pál (Paolus ) Sandor de, Kata, (Zsuzsi),
Ladislaus (Lázsló, Ladislav) Sandor de Szlavnicza II. (nitriansky vicežupan, nyitrai alispán, vicecomes) jeho manželka bola nebojszai Balogh Erzse, ich deti Anna Sandor de (horóczi Madocsányi Imre), Mihály Sandor de (Kerekes Eva), Adam Sandor de (Majthényi Bora). Bora Sandor de manžel Torok de Pat Ferenc I. † pred rokom 1602. 
Gaspár (Gasparus) Sandor de Szlavnicza 1556 trencséni alispán (trenčiansky  vicežupan) jeho manželky 1. Schvela Margit 2. Barackay Kata syn I. Pál (Paolus) Sandor de Szlavnicza. 
Imre Sandor de Szlavnicza I. trencséni alispán, trenčiansky vicežupan 1637, (nádasdi  Darabos Krisztina), II. István (Stephanus) Sandor de Szlavnicza , Erzse Sandor de jej manžel (b.Pongrácz János), Zsuzsi Sandor de (ákoshazi Sarkány Miklos), Ferencz Sandor de Szlavnicza I. (báró Rottal Kata), Imre Sandor de Szlavnicza I.  (trencséni alispán, trenčiansky vicežupan, vicecomes) 1637, ( nádasdi Darabos Krisztina ), Ich deti István (Stephanus) Sandor de Szlavnicza III., jeho manželky 1. Mariassy Eva 2. Forgách Ilona (František, Ferencz Forgách nitriansky biskup 1602-1607, uhorský palatín 1606 - 1608, ostrihomský arcibiskup 1607-1615). 3. Révay Erzse (Uhorský palatín František (Ferencz)  Révay 1543 - 1550), Kata Sandor de jej manžel bol Apponyi Péter, Petrus (Dvorský kancelár Apponyi Juraj 1847-1848). István (Stephanus, Stefan) Sandor de Szlavnicza III., manželky 1. Mariassy Eva 2. Forgách Ilona 3. Révay Erzse, Kata Sandor de jej manžel bol ( Divék Ujfalussy Sándor ), Magdolna Sandor de (b.Majthényi Matyás), Zsófia Sandor de jej manžel (Karner Imre) Imre (Imrich) Sandor de Szlavnicza II. a jeho manželka Okolicsányi Magdolna, Ich deti boli
Pál (Paolus, Pavel) Sandor de Szlavnicza III. (trencséni alispán, trenčiansky vicežupan) 1714 jeho manželky 1. Radvanszky N. 2. Dobay Anna, Ferencz   (František) Sandor de Szlavnicza II. (*1695 † 15.11.1760 Ostratice) jeho manželky boli  
Barón Balassa  1.Balassa Anna (*1698 †18.9.1731) 2.Gáfor Magdolna.
Pál (Paolus, Pavel) Sandor de Szlavnicza III. 1714 jeho manželky 1. Radvanszky N. 2. Dobay Anna ich deti László Sandor de Szlavnicza jeho manželka Plathy Klára ich deti Imre , László , Mihály Sandor de Szlavnicza jeho manželka Sirmiensis Anna ich syn Pál Sandor de Szlavnicza ( Paolus ), Pál (Paolus) syn (Laszla Sandor de Szlavnicza a Plathy Kláry) manželka Sréter Zsuzsi, Karóly (Carolus) Sandor de Szlavnicza jeho manželka Sréter Erzse †, István (Stephanus) Sandor de Szlavnicza syn Lászla a Plathy Kláry manž. Beniczky Terezia, Lajos Sandor de Szlavnicza syn Laszla a Plathy Klary 1768, Bora Sandor de dcéra Lászla a Kláry Plathy, jej manžel Otlík Ján (Jeho praotec Georgius Ottlýk *1656 †1730 sa v roku 1683 pridal k Imrichovi Thokoly neskôr generál u Františka Rákoczy II.), Zsuzsa dcéra Lászla a Kláry Plathy, jej manžel Ilgó Sándor, Anna Mária dcéra Lászla a Kláry Plathy. Pál (Paolus) syn Kláry Plathy a Lászla manž. Sréter Zsuzsi ich deti Karoly ( Carolus ) - leányok, Pál ( Paolus ) Morvában, Lajos . Syn Pála (Pavel, Paolus) III., István (Stephanus, Štefan) jeho manželka Beniczky Terezia ich deti Tamás (Tomáš), László , Mihály. Tamás jeho deti István (Stephanus, Štefan), Zsigmond, László, Kálmán. István (Stephanus) manželka Sándor Adél jej deti Esztér, Béla. Zsigmond Sandor de Szlavnicza manželka Beniczky Mária Gejza. II. Ferecz Sandor de Szlavnicza manželky 1. Balassa Anna 2. Gáfor Magdolna. Ágnes Sandor de (Petrikovics), Juliana Sandor de , Imre Sandor de Szlavnicza manželka Dávid Zsuzsi, Magdolna (Justné), 2 - tól Péter (Petrus) Sandor de Szlavnicza , János Sandor de Szlavnicza, Ferenz Sandor de Szlavnicza, Antal Sandor de Szlavnicza, manželka Príleszky Anna, Janka Sandor de, jej manžel Vály László (Ladislaus, Ladislav), Jozefa Sandor de. János jeho synovia Jozsef (Josephus) a János, Gyorgy syn Joszefa, jeho manželka Ravasz Anna, János jeho synovia János, jeho manželka Bubla N., Mihály Sandor de Szlavnicza, jeho manželka (Huszár N.) a Sándor de Szlavnicza . János Sandor de Szlavnicza, jeho manželka Bubla N., ich deti János, Mihály, István (Stephanus), Ferencz, József ( Josephus ), Mária Sandor de. Lajos Sandor de Szlavnicza 1768 jeho synovia Imre, Lajos Sandor de Szlavnicza manželka (Ambrózy N.) ich synovia Karóly (Carolus) Sandor de Szlavnicza 1848 sz.biró manželka Ambrózy Zsofi, Lajos Sandor de 1861 arvák godn.manželka Mednyánszky Bora ich synovia István (Stephanus, Štefan), Gejza, Arpád.
Mednyánszky    
(Predseda uhorskej kráľovskej komory 1842 - 1844 Aloisius Mednyánszky). Maliar barón Ladislaus Mednyánszky *23.04.1852 Beckov  †17.04.1919 Wien.
Ferencz, (František) Sandor de Szlavnicza I., jeho manželka báró (baroness) Rottal Kata ich deti János Sandor de Szlavnicza 1666, jeho manželka Berényi Anna, Praenobilis et Generosus Dominus Gaspár (Casparus, Gasparus) Sandor de Szlavnicza III., séllyei várkapit. (iklódi Szluha Kata), Mária Sandor de, jej manžel Nyári Imre. János Sandor de Szlavnicza 1666 manželka Berényi Anna ich dcéra Anna Sandor de, jej manželia 1. Széchényi Márton ( Ostrihomský arcibiskup Juraj Széchényi 1685 - 1695 ), 2. Ruttkay István ( Stephanus ), 3. Hunyady László ( kráľovský person. 1723 Ladislav Hunyady ). Gaspár (Gasparus) Sandor de Szlavnicza III. (iklódi Szluha Kata) ich synovia Gyorgy, Gaspár (Gasparus) IV Kurucz táborn. 1693, 1694, 1706 manželka baroness, baró Tokoly Erzse ich syn László Sandor de Szlavnicza 1741 baró †,
Adalbert Sandor de Szlavnicza 1728 nitriansky vicežupan, vicecomes, nyitrai alispán. m. kir. helyt. tan jeho manželka Koszeghy Júlia, ich deti Ferencz Sandor de Szlavnicza (jeho manželky 1. Bossányi Kriska 2. Motecsiczky Bora), Kata Sandor de, jej manžel Bossányi Gábor, Anna Sandor de, jej manžel Motesiczky István (Stephanus),
Pál Sandor de Szlavnicza (Paolus, Pavel) IV. kis krestenei jeho manželka  Hunyady  Judit. Ferencz Sandor de Szlavnicza, jeho manželky 1. Bossányi Kriska (plukovník JUDr. Vojtech Bossányi, otcov príbuzný a priateľ narodený Bošany, bol v mesiaci August  roku 1944 prednosta 2.oddelenia hlavného štábu východoslovenskej armády v Prešove, v rokoch päťdesiatych bol väznený, neskôr na podradnom mieste vedúceho predajne tlačovín v Bratislave. K žiaľu dnes už oboch nebohých rodičov, obidve ich deti v emigrácii v Canade). 2. Motecsiczky Bora ich deti Karóly (Carolus) Sandor de,  Rozália B. Sandor de ( manžel Szent-Iványi Ferenz ), István ( Stephanus ) az iró 1801 Karóly (Carolus) Sandor de Szlavnicza (Juliana Mária Rudnyánsky de Dezser) 1. dcéry Júlia Sandor de Szlavnicza *28.04.1759 Pešť †1832 Varano, jej manžel gróf Forgách József (Josephus), Anna Sandor de, ( b.Konig Ferencz. ), Pál (Paolus) V. kis krestenei ( Hunyady Judit ) - kráľovská krv, jej vetva rodu Sandor de Szlavnicza ju zdedila po nej, deti István ( Stephanus ), V.Pál (Paolus) kir.tan. ( 1.Balogh Bora 2.Csery Jozéfa.), Gyorgy huszár kapit., Jozef, Judit. V. Pál ( Paolus ) Sandor de kir.tan. manželky 1. Balogh Bora 2. Csery Jozéfa deti 1 - tol János Sandor de, Anna Mária Draveczky b., Ignácz ( Ignacius ) Sandor de, Krisztina Szent-Miklóssy, Zozefa A.M. 2 - tól Antal Sandor de katona manž. Vietorisz Anna, sestra Ersze Sandor de, jej manž.Kvassay Mihály, Miklós, Mihály Sandor de, ( 1. Lukácsy Magd. 2. Kubicza Anna). 2 - tól Antal Sandor de, jeho manž.( Vietorisz Anna ) deti Mária , Janka ( Ghyczy Rafael ). Miklós deti Miklós ( Karkovanyi Karolina ), Mária , Alojzia Sandor de Buócz Elek, Anna Sandor de manž. Hegedus Zsigm., Janka Sandor de manž.Harsányi Pál (Paolus). Miklós Sandor de manž. Karkovanyi Karolina syn Vincze Sandor de Nyitrai sz.biró manž. Boróczy Mária deti Miklos, Gizela, Jeno, Ilka. Mihály Sandor de manž. 1. Lukácsy Magd. 2. Kubicza Anna deti János , Vincze , József ( Josephus ) Sandor de Nyitrai vm.sz.biró 1860, Ferencz Sandor de manž. Jordánszky Etelka †, Józefa Sandor de ( Victorisz László ), Maria, Erzsébet Sandor de (Scherz Ján), Janka Sandor de ( Tóth János ), Francziska Sandor de jej manžel Kary Mihály. 

Lázsló Sandor de Szlavnicza II., Nyitrai alispán dedičný nitriansky vicežupan (nebojszai Balogh Erzse.) ich deti Anna (horóczi Madocsányi Imre),   

Mihály Sandor de Szlavnicza *1675 jeho manž. Kerekes Eva, Ádám (Adam) Sandor de Szlavnicza jeho manželka Majthényi Bora. Mihály Sandor de Szlavnicza jeho manželka Kerekes Eva ich deti László (Ladislav) Sandor de Szlavnicza a manž. Hávor Juliana, Menyhért (Melchior) báró Sandor de Szlavnicza lett *1700 (1.Gubasóczy Anna 2 .b. Mednyánszky Bora). Ádám Sandor de Szlavnicza

manželka Majthényi Bora. deti Ádám Sandor de Szlavnicza, Miklós Sandor de Szlavnicza, jeho manželka Belleváry Kriska. Miklós Sandor de Szlavnicza manž.Belleváry Kriska deti Zsigmond, N. (Márton Laszló). Menyhért báró lett 1.Gubasóczy Anna ( Dvorský kancelár Ján Gubasćzy 1679 - 1686 nitriansky biskup ). 2.b. Mednyánszky Bora ) deti 1 - tol Mihály 1743. 1. Bossányi Julia. 2. Bajthay Terezia ), 2 - tol Rozália Sandor de, jej manžel Motesiczky Imre ), Bora Sandor de Szlavnicza, jej manžel Dávid Zsigmond 1 - tol Mihály ( Michel ) Sandor de Szlavnicza 1743, jeho manželka 1. Bossányi Júlia. 2. Bajthay Terezia deti József ( Josephus ) Sandor de Szlavnicza, Antal Sandor de Szlavnicza *1745 †1802 cs. k. kam. septemvir 1788 gróf Viczay Eszter, János ( Ján ), Bora, Julia, Teréz. Antal cs.k.kam. deti Vincze gróf ( gr.Szapáry M.Anna ), Eszter Sandor de Szlavnicza 1767, jej manžel bol grof Révay Péter (Petrus, Peter). Uhorský palatín František, (Ferencz)  Révay 1543-1550, Vincze gróf Sandor de  Szlavnicza married 1788 Graz, manželka grófka Mária Anna Szapáry de Muraszombath Szechysziget et Szapar born 1769 manželka grófka Szapáry M. Anna deti Vilma Sandor de sz. 1801 sept. 5 csill. k. és. p. h. ( grof Festetics József Albert ( Albertus ), Mathilde Mária grófka Sandor de *31.03.1798 in Wien †11.11.1843 sobáš 18.01.1817 Wien, jej manžel Gábor gróf Keglevich de Buzin.

Móricz ( Móric ) Sandor de Szlavnicza sz.1805 maj. 23. cs.k.kam. jeho manželka bola (kňažná, Furstin, princess, herczeg) Metternich Leontine. Gróf Móricz Sandor de Szlavnicza a jeho manželka kňažná Metternich Leontine mali  dcéru, kňažnú
Metternich Sandor Kynžvart  Paulíne Metternich - Sandor ( sz.1836 február 26.) jej manžel bol (knieža, Furst, prince, herczeg) Metternich Richard (Richardus, Richárd ) (1856-tól.). Mali spolu tri dcéry.

The village (Banát, today Srbija) Aleksandovac, Janosik was founded in 1812 by Hungarian Count Fülöp Sándor de Szlavnicza and was named after him as Újsándorfalva.

BORCZYCZKY Franz Ignaz von RK Oberst 12. Promotion vom 15.02.1779. Nositeľ Military Maria Theresia Order.
KEREKES Siegmund von RK Major 5.Promotion vom 23.01.1760. Nositeľ Military Maria Theresia Order.
SRETER von Szanda Stefan RK Oberst 189.Promotion von 27.06.1922. Nositeľ Military Maria Theresia Order.

SZAPARY Ladislaus Graf RK Feldmarschalleutnant 170. Promotion vom 02.05.1879. Nositeľ Military Maria Theresia Order.

SZENT-IVANY Karl von RK Oberst 88.bis 144. Promotion in den Nositeľ Military Maria Theresia Order.

SZURMAY  von Uzsok Alexander Freiherr RK Feldmarschalleutnant 18. Promotion vom 17.8.1917. Nositeľ Military Maria Theresia Order.

BOTTA  d´Adorno Jakob Marquis RK Oberstleutnant 3. Promotion vom 4.12.1758. Nositeľ Military Maria Theresia Order.

BOTTA  d´Adorno Jakob Marquis RK Major 6. Promotion vom 22.12.1761. Nositeľ Military Maria Theresia Order.

AMBRÓZY von Seden Georg RK RK Oberstleutnant 3. Promotion vom 21.12.1929. Nositeľ Military Maria Theresia Order.

LEDERER Ignaz Freiherr RK Feldmrschalleutnant 18. 88.bis 144. Promotin in den Jahren 1813-1816. Nositeľ Military Maria Theresia Order.

HORVATH Anton von RK Rittmeister 66. Promotion vom 18.08.1801. Nositeľ Military Maria Theresia Order.

PIRET de Bihain Eugen Freiherr RK Generalmajor 166. bis 168. Promotion vom 29.84.10.1866 10.02.1870.  Nositeľ Military Maria Theresia Order.

Povesť o vzniku obce Slávnica:
Kráľ, ktorý panoval v 13. storočí (Imre, Imrich, Emeric), usporiadal veľkú poľovačku, ktorej sa osobne zúčastnil. Počas lovu sa rozzúrený ranený jeleň vrhol na kráľa. Kráľa pred istou smrťou zachránil pohotový honec, ktorý v poslednom okamihu usmrtil jeleňa šípom svojho luku. Vďačný kráľ za odmenu povýšil honca do zemianskeho stavu a daroval mu časť zeme a lesov, ktoré dnes patria slávnickému chotáru a Pominovcu. Honec menom Slávnický, už ako zeman, si na darovanom pozemku postavil dom. Celý svoj majetok si dal oborať dvojičkami volov, dvojičkami - chlapcami a samorastlým pluhom, lebo vraj dvojičky prinášajú šťastie. Jeho sluhovia si časom tiež začali stavať domy a tak vznikla obec, ktorá dostala meno Slávnica po svojom zakladateľovi.
Ďalej sa hovorí, že z neznámych dôvodov si potomkovia Slávnického zmenili meno na Sandor - v ich erbe je jeleň.

Náhrobný kameň Andreas Ondrejkovics

Andreas Ondrejkovics

                  Nachádza sa neďaleko katedrálneho chrámu Spišskej kapituly vedľa pomníku Svätého otca Jána Pavla II.  Vzhľadom na vodou nasiakavý druh kameňa z ktorého je zhotovený sa je možné domnievať, že pre povetrnostné podmienky, ktorým je vystavený na danom mieste už nebude dlhšie zachovaný a vzácna historicky cenená pamiatka bude zničená. Bol vyhotovený okolo roku 1670 a na toto miesto bol premiestnený pravdepodobne len nedávno z neznámeho dôvodu. Kameň tohoto druhu by v daných povetrnostných podmienach určite nevydržal viac ako sto rokov.

                                                                       

Pamätná tabuľa Móricz Sandor de Szlavnicza

Kópia – Moricz Sando

                  Pamätná tabuľa sa nachádza na paláci známeho Hornonitranskeho šľachtického rodu  Sandor de Szlavnicza v Budapešti na pravom brehu Dunaja. (V dnešnej dobe po nákladnej rekonštrukcii slúži ako palác prezidenta Maďarskej republiky). Jeho pôvodným majiteľom bol slávny športovec, rytier  Zlatej ostrohy Móricz gróf Sandor de Szlavnicza. Tabuľa ho zobrazuje v jemu najvlastnejšej  situácii ,  jazde na koni.

                                                                            

Moricz gróf Sandor de

Móricz Sandor de Szl

        Móricz Sandor de Szlavnicza, slávny športovec, prezývaný aj diabolský jazdec bol zaťom rakúskeho kancelára kniežaťa Metternicha. Jeho dcéra Pauline kňažná Metternich Sandor bola vydatá zároveň za knieža Richarda K. Metternicha. 

                                                                             

Andreas Ondrejkovics

Georgius Lippay.jpg

        Dňa 3.januára roku pána 1666 zomrel Georgius (Juraj)  Lippay,  ostrihomský arcibiskup a primas Uhorska. Tento príbuzný rodiny Ondrejkovics, vo svojej dobe generačný súputník a protektor  Liptovskomarského prepošta z tejto rodiny, dal prestavať arcibiskupský palác a jeho záhradu v Bratislave. Uveďená prestavba prevedená v tej dobe nepochybne už natrvalo určila  architektonický vzhľad dnešného areálu predsedníctva vlády Slovenskej republiky na Námestí Slobody v Bratislave.

                                                                        

Nový příspěvek

Andreas Ondrejkovicz

Andreas Ondrejkovics

                                                                          

Nový příspěvek

Kópia – ondrejkovic0

Ostratice

                                                                           

Nový příspěvek

Szentmiklosi Marton.

Szent Miklossy Marton

Maria Theresia Order

Josephus Simonyi 177

      Husársky dôstojník npor. Josephus barón Simonyi, v niektorých prameňoch uveďený tiež ako József Simon sa narodil v roku 1770.  Nositeľ vojenského rádu Márie Terézie. 68 .Promotion vom 30.04.1802. Anna Sandor de Szlavnicza sa vydala okolo roku 1595.  Jej manžel bol Simonyi Mózses

Joanes Hunyady

Joanes Hunyady1456.j

     Joanes Hunyady, Mehmed II. a Beograd v roku 1456.  Neskoršími vzájomnými sobášmi sa rod Sandor de Szlavnicza dostal do priamych pokrvných rodinných zväzkov aj z rodom Hunyady. Anna Sandor de Szlavnicza sa okolo roku 1680 vydala tretí krát. Jej tretím manželom bol László Hunyady. Paolus Sandor de Szlavnicza IV sa okolo roku 1748 oženil. Jeho manželka bola Hunyady Judit.

                                                                         

Kráľovský rod Hunyady

Hunyady.bmp

      Za svojho života bola Anna Sandor de Szlavnicza tri kát vydatá. Okolo roku 1680 sa vydala za prvého z nich. Bol ním gróf Széchényi Márton, druhým jej manželom bol barón Ruttkay István a tretím jej manželom bol gróf Hunyady László.  Syn Nitrianskeho vicežupana Pál Sandor de Szlavnicza IV. sa oženil okolo roku 1710 s grófkou Hunyady Judit. Jeho potomkovia tak zdedili po svojej matke kráľovskú krv

                                                                           

 

Zsombathely

szilyjanos.jpg

        Szily János  biskup v Szombathely v rokoch (1735 - 1799). Iniciátor o.i. významných cirkevných stavieb. Založil gymnázium Sv.Norberta.

Železná brána

Iron Gate.jpg

Iron Gate, Ladislav Mednyánszky

Má to v rodine

Peťa Svar..jpg

Peťa je po dedkovi

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.