Stephanus Sandor de Slavnica

Rod zo žúp Nitra a Trenčín administraci v 'Nastavení stránek'.

Rodokmeň rodu Ondrejkovics-Sandor de Szlavnicza

Andreas Ondrejkovics

Andreas Ondrejkovics

Georgius Lippay.jpg

        Dňa 3.januára roku pána 1666 zomrel Georgius (Juraj)  Lippay,  ostrihomský arcibiskup a primas Uhorska. Tento príbuzný rodiny Ondrejkovics, vo svojej dobe generačný súputník a protektor  Liptovskomarského prepošta z tejto rodiny, dal prestavať arcibiskupský palác a jeho záhradu v Bratislave. Uveďená prestavba prevedená v tej dobe nepochybne už natrvalo určila  architektonický vzhľad dnešného areálu predsedníctva vlády Slovenskej republiky na Námestí Slobody v Bratislave.

                                                                        

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.