Stephanus Sandor de Slavnica

Rod zo žúp Nitra a Trenčín administraci v 'Nastavení stránek'.

Rodokmeň rodu Ondrejkovics-Sandor de Szlavnicza

Joanes Hunyady

Joanes Hunyady

Joanes Hunyady1456.j

     Joanes Hunyady, Mehmed II. a Beograd v roku 1456.  Neskoršími vzájomnými sobášmi sa rod Sandor de Szlavnicza dostal do priamych pokrvných rodinných zväzkov aj z rodom Hunyady. Anna Sandor de Szlavnicza sa okolo roku 1680 vydala tretí krát. Jej tretím manželom bol László Hunyady. Paolus Sandor de Szlavnicza IV sa okolo roku 1748 oženil. Jeho manželka bola Hunyady Judit.

                                                                         

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.