Stephanus Sandor de Slavnica

Rod zo žúp Nitra a Trenčín administraci v 'Nastavení stránek'.

Rodokmeň rodu Ondrejkovics-Sandor de Szlavnicza

Pamätná tabuľa Móricz Sandor de Szlavnicza

Pamätná tabuľa Móricz Sandor de Szlavnicza

Kópia – Moricz Sando

                  Pamätná tabuľa sa nachádza na paláci známeho Hornonitranskeho šľachtického rodu  Sandor de Szlavnicza v Budapešti na pravom brehu Dunaja. (V dnešnej dobe po nákladnej rekonštrukcii slúži ako palác prezidenta Maďarskej republiky). Jeho pôvodným majiteľom bol slávny športovec, rytier  Zlatej ostrohy Móricz gróf Sandor de Szlavnicza. Tabuľa ho zobrazuje v jemu najvlastnejšej  situácii ,  jazde na koni.

                                                                            

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.