Stephanus Sandor de Slavnica

Rod zo žúp Nitra a Trenčín administraci v 'Nastavení stránek'.

Anton Vašek

Pod tlakom veľmi rýchlo sa meniacej situácie na frontoch 2. Svetovej vojny (hlavne na Východnom fronte proti ZSSR) postupne menil svoje politické postoje aj   Dr. František Galan,  bývalý Hlavný veliteľ Hlinkovej gardy. Po Salzburgu zástupca riaditeľa Obilnej spoločnosti (ktorej riaditeľom bol Ing. Klinovský). Dr. František Galan povedal : " spolu s riaditeľom ing. Klinovským umiestňujeme zásoby na Stredné Slovensko do Banskej Bystrice. Ja mám na starosti aj iné veci...". Riaditeľ ing. Klinovský  hneď po začiatku povstania v auguste 1944 odišiel do Banskej Bystrice. Bol na návšteve vo Zvolene, kde ho partizáni zajali a spolu s ďalšími desiatimi zaistenými na brehu Hrona zastrelili. Dr. Františka Galana hneď v prvých dňoch povstania zaistilo Gestapo a zahynul v Rakúsku v koncentračnom tábore Mauthausen.
Okresný náčelník Bratislava - Mesto Dr. Aladár Ondrejkovič bol v rokoch 1940 - 42 v Slovenskom sneme interpelovaný za jeho intervencie v prospech politicky a rasovo prenasledovaných spoluobčanov u tzv. židovského kráľa, ktorým bol  Anton Vašek. (1905 Hrubá Borša - 1946 Bratislava).
Tento podal na neho a jeho synovca, ktorým bol poručík jazd. Aladár Ondrejkovič udanie, keď u neho spoločne osobne intervenovali v prospech prenasledovaných. Následkom toho bol  Dr. Aladár Ondrejkovič preložený za Okresného náčelníka Bratislava - Vidiek. Obdobne mal por.jazd. Aladár Ondrejkovič zastavený služobný postup v Slovenskej armáde a jeho služobný pomer bol vedený nie ako aktívneho dôstojníka, ale iba ako záložného dôstojníka v ďalšej činnej službe. 
Anton Vašek absolvoval stredoškolské a vysokoškolské štúdiá v Bratislave, funkcionár v mládežníckych a vysokoškolských spolkoch, (podpredseda Zväzu slovenského študentstva 1928-1929), člen HSĽS a HG. Po roku 1927 bol generálny tajomník Slovenského krajinského zväzu obcí, miest a okresov. Aktívny publicista, 1930-1938  zodpovedný redaktor Zpráv mesta Bratislavy a Hlasu slovenskej samosprávy. 1939-1942 prednosta kontrolného a revízneho oddelenia Mestského úradu v Bratislave. Od 03.04.1942 do 01.09.1944 prednosta 14.protižidovského oddelenia ministerstva vnútra. Organizátor prenasledovania a perzekúcií obyvateľstva z rasových dôvodov. Riadil praktické a výkonné opatrenia na zabezpečenie deportácií, ideologicky a propagandisticky ich zdôvodňoval. Vo funkcii Hlavný notár Mestského úradu v Bratislave od septembra 1944 do apríla 1945 kolaboroval s nemeckými okupačnými orgánmi. V roku 1946 ho Národný súd odsúdil na trest smrti obesením. 
 
Výbor Zväzu slovenského študentstva v jubilejnom roku 05.02.1928 - 03.02.1929 (Anton Vašek  podpredseda, E.B. Lukáč redaktor Ml. Slovenska, Dr. Braňo Varsík predseda, Alojz Lobl podpredseda, Dr. J.K. Milľo podpredseda Zmierčieho súdu, Jozef Lettrich predseda sociálnej komisie, Emil Nový predseda finančnej komisie, Andrej Guoth predseda stredoškolskej komisie, Fedor Thurzo tajomník, Ján Belánsky  II.tajomník, Michal Halaša pokladník, Rudo Rajniak predseda tlačovej komisie).
 
JUDr.  Jozef  Lettrich  mal  dobre  známu  a  zavedenú  advokátsku  kanceláriu  v  Bratislave,  ako  advokát  Zväzu  hospodárskych  družstiev JUDr. Ján Mikula bol predseda Združenia priemyslu, obchodu, živností, bánk a poisťovní.
 
 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.