Stephanus Sandor de Slavnica

Rod zo žúp Nitra a Trenčín administraci v 'Nastavení stránek'.

Čertova stena

 

Jeden z mála slovenských filmov na ktoré sa nezabúda je film Čertova stena. Natáčal sa v Bratislave, vo Vysokých Tatrách  (v Smokovci, na Téryho chate a na Zbojníckej chate). Režíroval ho pražák Václav Wasserman. Dokonalá je v ňom práca kamery Jána Rotha a pozoruhodná je práca zo svetlom a tieňom. Je nutné spomenúť aj vycibrený vkus návrharky kostýmov Ireny Cihovej (Schaner), ktorý dodnes nemá konkurenciu. Hlavnú úlohu vo filme hraje dcéra majiteľa firmy SLOVLIK v  Trenčíne, nezabudnuteľná Klára Cihová Omilyaková (Ich otec Emil Ciho). Pôsobivo hraje aj František Zvarík, ktorý na tomto filme staval vo stvárneniach svojich ďalších hereckých úloh. Klára Cihová bola dobrou plavkyňou. Vo vojnových rokoch členka plaveckého športového klubu v Trenčíne, ktorého hviezdou bola jej priateľka Gréta Ličková, ktorej manžel od roku 1946 bol známy maďarský diplomat a novinár Dr. Fritz Lederer. 

Lajos Lederer 

Irena Cihová, sestra Kláry Cihovej študovala módne návrhárstvo v Budapešti, kde sa vydala za známeho lekára. Neskôr sa s ním rozviedla, vrátila sa na Slovensko a vydala sa za Doda Schanera, syna majiteľa firmy RUDOLF SCHANER, TOVÁREŇ NA ÚDENINY A KONZERVY, TRENČÍN (založené 1893, filiálky Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Nitra, Trenčianska Teplá, Topolčany, Žabokreky nad Nitrou, továrenské sklady v Banskej Bystrici, Turč.Sv. Martine, Hlohovci, na Myjave a v Lipt. Mikuláši. Firma v roku 1942 zamestnávala 120 zamestnancov). Jeho brat Rudolf bol priateľ KamilyGizely Ondrejkovič. Celá rodina SCHANER mala veľmi dobré vzťahy k rodine Ondrejkovič a osobitne dobré k  Dr. Aladárovi  Ondrejkovičovi, jeho manželke Anne a dcéram.  Rodiny sa často vzájomne navštevovali. Klára Cihová odišla po roku 1948 do Švajčiarska, kde podľa našich vedomostí vážne ochorela. Po roku 1968 odišla Irena Cihová a jej manžel Dodo SCHANER do Canady. Do roku 1968 bol jej zamestnávateľ Vojenský umelecký súbor v Bratislave, kde pracovala ako navrhárka kostýmov. Podľa našich vedomostí im v Canade pomohli v začiatkoch Gizela Ondrejkovič a jej manžel Alexander Kerney.

 

Vysvetlivky: diplomat Dr. Jozef Omilyak; Dr. Fritz Lederer 1941-45 v OAP Slovenskej armády, stolný tenis; vyslanec v Rumunsku a Juhoslávii Dr. Ivan Milecz a jeho manželka Milena Slezáková - Magda Ondrejkovičová - Vysoké Tatry; npor. Aladár Ondrejkovič - Zborový (Sborový) automobilový park; 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.