Stephanus Sandor de Slavnica

Rod zo žúp Nitra a Trenčín administraci v 'Nastavení stránek'.

Galéria obrazov a fotografií cisárovna Mária Therezia cár Ferdinand Coburg a rodov Ondrejkovics a Sandor de Szlavnicza

                  Interiér paláca Moricz gróf Sandor de Szlavnicza. Postavili ho ako rezidenčné sidlo v rokoch 1810 - 20 pre uhorskú vysokú šľachtickú rodinu, ktorou bol Vincze gróf Sandor de Szlavnicza, jeho manželka Anna grófka Szapáry a ich syn Moricz .   

            

                  Moricz gróf Sandor de Szlavnicza je aj dnešnej dobe je považovaný za najlepšieho športového jazdca na koni  vo svete  v  jazdeckých súťažných disciplínach, ktoré už asi ťažko niekto prekoná.  

            

                 Liptovskomarský prepošt Andreas Ondrejkovics je pochovaný v Spiššskej kapitule, kde je okrem iného aj jeho canonický dom - kúria Andreas Ondrejkovics s dodnes zachovaným šľachtickým erbom jeho rodu. V kapitule je aj náhrobný kameň s jeho cirkevným a rodinným erbom. 

                

                   Moricz gróf Sandor da Szlavnicza má vyhotovenú na jeho pamiatku jeho pozostalými a obdivovateľmi túto pamätnú tabuľu na Paláci Sandor. 

                

                                                                          

 

 

Služobné byty

Služobné byty Dunajp

na nábreží pre kapitánov a strojných správcov, tí si na loď nenosili batožinu. Do bytov ju prišiel prevziať lodník a odniesol na loď.  

Hunyady Juliana Brunovce

Hunyady Juliana.bmp

Paolus Sandor de Szlavnicza  IV. bol manžel Hunyady Judit 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.