Stephanus Sandor de Slavnica

Rod zo žúp Nitra a Trenčín administraci v 'Nastavení stránek'.

Knez Božko a Tiberghien et Fils

 

06.04.1941
.
Mladý Božko v roku 1941 býval v Trenčíne vo vile rodiny Stiglitz na Štefanikovej ulici č.33. Teraz číslo 9.
Trenčín Štefanikova 9 Jeho otec knez a vladyka  Božko bol  pobočník Jeho Veličenstva kráľa Juhoslávie Petara II. Mladý Božko predtým študoval na ČVUT a  praxoval v Liberci v textilnej továrni.
Po zatvorení Vysokých škôl v Čechách a na Morave v roku 1939 prešiel na Slovensko a nastúpil na prax do továrne francúzskej firmy Tiberghien et Fils v Trenčíne. Ubytovanie vo vile na Štefanikovej ulici mu zabezpečilo francúzske vedenie firmy, ktoré malo úzke vzťahy k majiteľom vily. Títo si mladého Božku veľmi vážili a  býval ich pravidelným hosťom pri častých spoločenských obedoch a slávnostnej tabuli aj s dievčaťom Alžbetou Ličkovou, ich neterou s ktorou hrával tenis na kurtoch v ich parku pri vile.
Bez platby nájomného
Domácich pravidelne informoval o rýchle sa zhoršujúcej situácii v kráľovstve Juhoslávia, mal dôverné informácie, že bude v krátkej dobe vojensky napadnuté Nemeckom a obsadené. On má za tejto situácie zabezpečenú cestu do emigrácie v Londýne. Zakrátko sa rozlúčil a ráno 03.04.1941 odcestoval. Rodina domácich (vážených podnikateľov) o ňom už viac nepočula. Dnes by mohol mať mladý  Božko 87 rokov. Nemecká branná moc začala balkánske ťaženie dňa 06.04.1941.
Rázusova 4     Rázusova 4

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.