Stephanus Sandor de Slavnica

Rod zo žúp Nitra a Trenčín administraci v 'Nastavení stránek'.

Moricz gróf Sandor de Szlavnicza

     

              Pauline kňažná Metternich von Winneburg - Sandor von Szlavnicza mala veľmi kladný vzťah k rodine svojho otca, jeho predkom a kraju odkiaľ pôvodne pochádzala. V úsilí povzniesť jeho všestrannú kultúrnu a ekonomickú úroveň nezištne sústredila značný objem finančných prostriedkov a spolu s podnikateľom a bankárom Sinayom rozšírila mesto a kúpeľe Trenčianske Teplice.

 

 

                Jej otec gróf Moricz Sandor de Szlavnicza bol v svojej dobe snáď najslávnejší športovec a chovateľ koní.

            Rozvoj športových disciplín nastal v 19. storočí, na konci ktorého vyvrcholilo úsilie P. de Coubertina o usporiadanie novodobých olympijských hier v Athénach v roku 1896. Od začiatku 19. storočia športové súťaže celkom zaplavili Európu a Ameriku. V niektorých ich disciplínach pravidelne vynikali  mladší príslušníci šľachtických rodov. Gróf Moricz Sandor de Szlavnicza, manžel  dcéry nadaného rakúskeho kancelára kniežaťa Metternicha, kňažnej Leontine Metternich von Winnenberg bol považovaný za najlepšieho jazdca na koni vtedajšieho sveta. Preslávil sa najmä dokonalou drezúrou v anglickom Melton Mowbray, kde sa v roku 1833 zúčastnil honu. V roku  1850 utrpel pri páde z koňa vážne zranenie hlavy, z ktorého sa celkom nevyliečil. Preto trpel výpadkami pamäti s občasnými pobytmi v nemocnici. Pre jeho vernosť dynastii bol obľúbeným a vzácnym hosťom panovníckeho rodu Habsburg. Arcivojvodkyňa Žofiaarcivojvoda Karol ho mali veľmi radi a pozývali ho k svojmu stolu. Nikdy ho neprerušili ak pri spoločnom obede došlo k výpadku jeho pamäti. Bol nositeľom najvyšších rakúskych vyznamenaní a rádov. 

 

           Rodu patril aj vicecomes Gasparus Sandor palace Trenčín.   

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.